January 21, 2014

130_final

Bindu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मनको आँखाले जे देख्छ
अन्तरात्माले जे सही सोच्छ
जस्ताको तस्तै लेख्ने छु
क्रमश :
क्रमश :
क्रमश —

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: