फोस्रे आदर्शले भरिएका फुस्रे कम्युनिस्ट हरु !

February 5, 2014

 • Bindu

  भन्नु पर्ने कुरा
  सबै भन्दिएकि छु
  क्यै पनि बाँकी नहुने गरि
  फोस्रो आर्दर्शले भरिएका
  फुस्रे कम्युनिस्टहरु ————

   

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: