फू

January 23, 2016

Bindu

फू

ढुङ्ग्रोबाट
फू गर्दा
निस्केको


Read the rest of this entry »

Advertisements

January 21, 2014

130_final

Bindu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मनको आँखाले जे देख्छ
अन्तरात्माले जे सही Read the rest of this entry »